Klachtenprocedure Steens & Partners Accountants en Adviseurs

Indien de uitvoering van onze werkzaamheden naar uw mening niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen of u bent niet tevreden over (één van) onze medewerkers, kan dit aanleiding zijn tot een klacht. In dit geval kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van ons kantoor. U kunt uw klacht aan ons kenbaar maken, bij voorkeur schriftelijk door middel van het onderstaande klachtenformulier. De klacht wordt ontvangen en behandeld door de directie.

Binnen één week neemt een lid van de directie contact met u op over uw klacht. In het behandelingstraject proberen wij zo goed mogelijk te zoeken naar een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Indien gewenst wordt uw klacht schriftelijk afgerond in een evaluatierapport. Wij streven ernaar uw klacht naar tevredenheid te behandelen.

Uw klacht helpt om onze dienstverlening te verbeteren en zo nodig maatregelen te nemen om procedures, werkwijze, instructies of voorschriften aan te passen. Dit leidt uiteindelijk tot een hogere klanttevredenheid.

  • Klik hier om de klachtregeling te downloaden.
  • Klik hier om het klachtenformulier te downloaden.