3 wijzigingen voor de eigen woning


Vorige week zijn de nieuwe belastingplannen gepresenteerd. Dit zijn de plannen die betrekking hebben op de eigen woning. Met ingang van 2018 worden deze wijzigingen doorgevoerd. 1. Beperking hypotheekrenteaftrek Sinds 2014 wordt het fiscale voordeel van de hypotheekrenteaftrek geleidelijk verlaagd met 0,5% per jaar, voor zover de rente wordt afgetrokken tegen het hoogste...

Lees verder

Jaar lang geen btw afgedragen? Reageer voor 10 oktober


Heeft u minimaal een jaar lang geen btw aan de Belastingdienst afgedragen of in aftrek gebracht? Dan ontvangt u binnenkort een brief. De Belastingdienst gaat er dan vanuit dat u gestopt bent met uw onderneming. Klopt dit niet? Laat dit dan voor 10 oktober aan de Belastingdienst weten. Intrekken btw-nummer De Belastingdienst stuurt in september een brief getiteld 'Intrekken van uw btw-nummer'...

Lees verder

10 belangrijke wijzigingen voor 2018


Morgen, tijdens Prinsjesdag, worden de nieuwe belastingplannen voor 2018 gepresenteerd. Een aantal maatregelen zijn vorig jaar of in de loop van dit jaar al aangenomen. De belangrijkste wijzigingen die nu al bekend zijn voor 2018 hebben wij voor u op een rij gezet. 1. Tarief vennootschapsbelasting omlaag De vennootschapsbelasting gaat omlaag. De eerste schijf wordt in 2018 verlengd. Nu...

Lees verder

Belastingdienst maakt fout met belastingrente


Is uw definitieve aanslag inkomstenbelasting over 2016 door de Belastingdienst verminderd? Heeft u hierdoor recht op een bedrag aan te vergoeden belastingrente? Als het antwoord op beide vragen ‘ja’ is, heeft u mogelijk te weinig teruggekregen. Door een fout heeft de Belastingdienst het bedrag aan te vergoeden belastingrente, zoals vermeldt op de vermindering van de definitieve...

Lees verder

Pensioen in eigen beheer afkopen? Zo doet u dat!


Sinds het pensioen in eigen beheer is afgeschaft, gaat het doorgeven van de afkoop niet altijd goed. De Belastingdienst maakt hier melding van. Soms doet de verkeerde bv aangifte of doet een bv te vroeg aangifte. Hoe dient u aan te geven dat u het pensioen in eigen beheer wilt afkopen? Pensioen-bv Als u kiest om uw pensioen in eigen beheer af te kopen, bent u over deze afkoop loonheffing...

Lees verder

Controleer uw baatbelasting!


Als een gemeente kostbare voorzieningen bouwt waarvan u rechtstreeks profiteert, kan u hiervoor een aanslag baatbelasting krijgen. Daaraan zijn enkele voorwaarden verbonden, waardoor het loont om uw aanslag te controleren. Aanslag baatbelasting Een aanslag baatbelasting wordt onder andere opgelegd bij de aanleg van riolering of bij de herinrichting van een winkelcentrum. U heeft daarvan...

Lees verder

Bijverdiensten hinderen zelfstandigenaftrek


Voor de zelfstandigenaftrek geldt dat u minstens 1.225 uur én minstens de helft van alle werkzame uren in uw bedrijf werkt. Bijverdiensten kunnen hiertoe niet gerekend worden en kunnen ervoor zorgen dat u de aftrek mist. Voor ondernemers zijn verschillende fiscale faciliteiten. Voor de zelfstandigenaftrek, de oudedagsreserve, de meewerkaftrek en de S&O-aftrek geldt dat u minstens...

Lees verder

Kleine pensioenpotjes bundelen vanaf 2018


Binnenkort kunnen pensioenfondsen en verzekeraars kleine pensioenen bij elkaar optellen in plaats van direct uitkeren. Vooral tijdelijke krachten bouwen op deze manier meer op. Ook behoudt het geld zijn pensioenbestemming. Het kabinet stuurde onlangs een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer. De nieuwe regels zouden per 1 januari 2018 in moeten gaan. Verschillende banen betekent vaak verschillende...

Lees verder

Hoe beperkt u bestuursaansprakelijkheid van uw bv?


Gaat het financieel slecht met uw bv? Dan moet u als bestuurder goed oppassen. De fiscus kan u namelijk aansprakelijk stellen voor bepaalde belastingschulden. U kunt hier zelf het een en ander aan doen. Het is wettelijk bepaald dat uw bv een schriftelijke melding moet maken aan de ontvanger als blijkt dat de betaling van loon- en omzetbelasting niet mogelijk is. Dit moet binnen twee weken na...

Lees verder

Wanneer moet u een aanzegvergoeding betalen?


Heeft u het afgelopen half jaar een tijdelijke werknemer in dienst gehad? Dan moet u het einde van de tijdelijke arbeidsovereenkomst schriftelijk aanzeggen. Let erop dat u dit op tijd doet, anders moet u een aanzegvergoeding betalen. Arbeidsovereenkomst voor meer dan 6 maanden Wat moet u doen als de arbeidsovereenkomst voor meer dan 6 maanden is aangegaan? Allereerst schrijft u uiterlijk 1...

Lees verder