Prinsjesdag 2018: de belangrijkste plannen voor uw bedrijf


Minister van Financiën Hoekstra presenteerde gisteren de Miljoenennota 2019 en het Belastingplan 2019. De regering zet in op het verlagen van lasten op arbeid, het tegengaan van belastingontwijking en -ontduiking, het verbeteren van het Nederlandse vestigingsklimaat en een groener en beter uitvoerbaar belastingstelsel. Wij zetten hier kort de meest in het oog springende fiscale...

Lees verder

Prinsjesdag: 'Vpb-tarief minder omlaag'


De vennootschapsbelasting voor winsten boven de € 200.000 gaat minder hard omlaag. Het tarief daalt over drie jaar tijd stapsgewijs van 25 naar 22,25%, in plaats van de eerder aangekondigde 21%. Dit meldt het Algemeen Dagblad (AD) naar aanleiding van de uitgelekte Miljoenennota 2019. Ook andere media schreven over uitgelekte plannen. Vpb en dividendbelasting Dat de Vpb voor...

Lees verder

Top 10 plannen Prinsjesdag


Volgende week is het Prinsjesdag. Dan komen er nieuwe belastingplannen voor 2019 op tafel. Een aantal plannen is echter vorig jaar of in de loop van dit jaar al aangekondigd. Enkele belangrijke wijzigingen voor 2019 zetten we dan ook nu al voor u op een rij. Let op!De meeste voorstellen moeten nog door het parlement worden goedgekeurd. Pas eind december, na de stemmingen in de Eerste Kamer,...

Lees verder

Mogen intermediairs/belastingconsulenten de naam en het BSN van klanten gebruiken?


Antwoord Belastingdienst: De naam en het Burgerservicenummer (BSN) van klanten zijn persoonsgegevens. Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden voor welomschreven doeleinden. De naam van een klant mag worden verwerkt als dat noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening (toestemming en/of overeenkomst); anders weet u niet om wie het gaat. Het BSN mag alleen verwerkt worden voor...

Lees verder

Vaak in uw vakantiehuis? Hypotheek mogelijk aftrekbaar!


De hypotheekrente van uw woning is fiscaal aftrekbaar. Heeft u meerdere woningen, dan komt alleen de rente op de financiering van uw hoofdverblijfplaats in aanmerking. Heeft u echter een vakantiehuis in uw bezit en heeft u daarnaast nog een huurwoning, dan komt de hypotheekrente van het vakantiehuis onder strikte voorwaarden wellicht toch in aanmerking voor aftrek. Centrale...

Lees verder

Europese wetgeving voor cryptogeld nodig


Cryptogeld, zoals de bitcoin, vormt vanwege de kleine omvang nu nog geen groot risico voor de financiële stabiliteit in de EU, maar consument en belegger moeten wel beter tegen de risico's van het virtuele geldsysteem worden beschermd. EU-ministers Dat bleek vrijdag na afloop van een informele bijeenkomst van EU-ministers in Wenen, waar het fenomeen met deskundigen werd besproken. Ook...

Lees verder

Deadline aanvraag subsidie praktijkleren!


Heeft u het afgelopen jaar werknemers binnen uw bedrijf opgeleid, dan kunt u onder voorwaarden in aanmerking komen voor een subsidie van maximaal € 2.700 per leerling. Deze subsidie moet u uiterlijk 17 september 2018 om 17.00 uur hebben aangevraagd. Wanneer subsidie? De subsidie krijgt u als u aan de voorwaarden voldoet die horen bij de betreffende onderwijscategorie. Deze verschillen...

Lees verder

Auto van de zaak telt mee in ontslagvergoeding


Als u een werknemer onvrijwillig ontslaat, moet u in de meeste gevallen een ontslagvergoeding betalen. Deze is normaal gesproken gebaseerd op het bruto loon. Onlangs bleek dat ook een auto van de zaak telt als loon in natura en moet worden meegenomen in de berekening van de ontslagvergoeding. Auto van de zaak is fiscaal loon De auto van de zaak wordt fiscaal als loon aangemerkt als deze...

Lees verder

Overheid moet toestemming vragen voor digitaal berichtenverkeer


De overheid maakt in toenemende mate gebruik van digitaal berichtenverkeer. Maar daarvoor is wel eerst uw toestemming vereist. U kunt zelf aangeven van wie u uw post digitaal wenst te ontvangen. Doet u dit niet, dan krijgt u uw post gewoon in de brievenbus. Mijn Overheid Digitaal berichtenverkeer vindt plaats via de site mijn.overheid.nl. Hierin beschikt u over een eigen berichtenbox, waar...

Lees verder

Bereid u tijdig voor op de btw-verhoging


Het lage btw-tarief wordt met ingang van volgend jaar verhoogd van 6% naar 9%. Dit heeft tal van gevolgen, waar u zich als ondernemer het beste tijdig op kunt voorbereiden. Denk aan het doorvoeren van eventuele prijsstijgingen en de aanpassing in uw administratie. Btw-verhoging De btw-verhoging van het lage tarief treft met name eerste levensbehoeftes, zoals voedsel, drank, boeken en...

Lees verder