010 - 456 46 77
( 17:00)
Login Loket
Steens & partners Accountancy Administratie

Audit

Een audit van een van onze onafhankelijke accountants biedt die zekerheid. Jij ontvangt een controleverklaring bij de jaarrekening.

Een audit biedt zekerheid!

Met een jaarrekening in het jaarverslag leg jij verantwoording af over het afgelopen boekjaar en verschaf jij informatie aan belanghebbenden. Betrokken partijen zoals banken, aandeelhouders, subsidieverstrekkers en potentiële kopers krijgen hiermee inzicht in de prestaties van jouw onderneming. Daarom is zekerheid nodig rondom de getrouwheid van de cijfers en bijbehorende toelichtingen.

Wettelijke jaarrekeningcontrole

Een wettelijke jaarcontrole geldt als jouw bedrijf…

 • gemiddeld 50 of meer werknemers heeft
 • een omzet heeft vanaf € 12.000.000
 • een balanstotaal heeft vanaf € 6.000.000

Er moet dan twee jaar achtereenvolgend aan twee van de drie voorwaarden zijn voldaan.

Vergunning Autoriteit Financiële Markten

De wettelijke controle van de jaarrekening moet verplicht worden uitgevoerd door een accountantsorganisatie met een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Hiermee waarborgt de AFM de kwaliteit en betrouwbaarheid van de wettelijke controleopdrachten. Steens & Partners beschikt over deze vergunning en wordt regelmatig aan een toetsing onderworpen. Hierdoor zijn wij in staat de kwaliteit en betrouwbaarheid te leveren die jij van ons mag verwachten.

Vrijwillige jaarrekeningcontrole

Is een wettelijke controle niet voor jouw bedrijf van toepassing? Dan werkt het in jouw voordeel om een vrijwillige controle uit te laten voeren.

Een vrijwillige jaarrekeningcontrole geeft een meerwaarde:

 • Het geeft jouw bedrijf, stichting of vereniging, een sterkere positie in de samenwerking met leden, donateurs, subsidieverstrekkers en/of banken.
 • Bij de verkoop van je bedrijf.
 • Een Raad van Commissarissen, externe aandeelhouders of het bestuur stellen het als vereiste, ook als je niet wettelijk verplicht bent.
 • Je hebt zekerheid over de getrouwheid van de jaarrekening.
 • Je raakt betrokken met een sterke maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Kortom: een controleverklaring van een onafhankelijk accountant geeft de zekerheid die je nodig hebt.

Dit doen wij voor jou

 • Wij bieden jou een ervaren accountant als vast contactpersoon. Deze accountant wil jouw bedrijf zo goed mogelijk leren kennen en een band opbouwen met jou als ondernemer. Hiermee wordt de doorlooptijd, efficiëntie en effectiviteit van de controle gewaarborgd.
 • Wij maken duidelijke afspraken over de aanlevering van documentatie en de afronding van de controle.
 • Wederzijdse verwachtingen, doelstellingen en tijdspad worden vastgelegd. Wij houden ons aan gemaakte afspraken.
 • Heb je zelf geen tijd of personeel beschikbaar? Tegen aantrekkelijke tarieven kun je pre-auditservices bij ons afnemen. Een van onze onafhankelijk gekwalificeerde medewerkers verzamelt vanuit jouw administratie de controledocumentatie en levert dit aan bij onze controleteams.
 • Tijdens onze controle adviseren wij jou over zaken die wij tegenkomen. Zo blijf jij als ondernemer volledig ‘in control’.