010 - 456 46 77
( 17:00)
Login Loket

Register Belastingadviseurs

Steens & Partners Accountants en Adviseurs is aangesloten bij het Register Belastingadviseurs (RB), een erkend kwaliteitskeurmerk voor fiscale adviseurs. Onze Register Belastingadviseurs zijn integere, pragmatische adviseurs met uitgebreide fiscale kennis en ervaring, met gevoel voor ondernemerschap. Jij bent ervan verzekerd dat jouw fiscale zaken optimaal worden behartigd.

Loonadvies Steens & Partners

Kaf van het koren scheiden

Hoe onderscheidt een Register Belastingadviseur zich van andere adviseurs?

  • Een RB is universitair of HBO-opgeleid op fiscaal gebied.
  • Een RB is verplicht om zijn kennisniveau op peil te houden door middel van permanente educatie.
  • Een RB is gebonden aan een reglement voor de beroepsuitoefening. Bij eventuele klachten over het functioneren van een RB kunt u beroep doen op onafhankelijke tuchtrechtspraak.

Onze belastingadviseurs adviseren jou graag over fiscale vraagstukken.