010 - 456 46 77
( 17:00)
Login Loket

Kennisbank

Relevante kennis voor jou

Steens & partners Accountancy Administratie

Brutoloon belastingvrij ruilen voor netto vergoeding?

Let op bij terugvragen btw van niet-betalende debiteur

Verdere wijzigingen bedrijfsopvolgingsregelingen aangekondigd

Duidelijkheid over aftrek kosten boetes en dwangsommen

Dga-taks ook bij lening van bank in plaats van bv?

LIV vervalt en LKV ouderen bouwt af vanaf 2025

Aandelen familiebedrijven toch belast in vermogensaanwasbelasting

Informatie over box 3 in IB tot en met 2023

Steens & Partners Accountants & Adviseurs

Loket subsidie elektrische bedrijfsauto 23 april open

Geen arbeidsovereenkomst op basis van Deliveroo-criteria

Overwerk leidt vanaf 2025 minder snel tot alsnog hoge WW-premie

Voorgestelde btw-herziening vanaf 2026 op kostbare diensten onroerende zaken

Subsidieadvies

Huwelijkse voorwaarden of een schenking?

Voorjaarsnota 2024: extra uitgaven en dekkingen

Versterking positie platformwerker

Huurinkomsten belast in box 1 of box 3?

Ook bijtelling zonder dat werkgever auto bezit?

Einde soepel beleid Belastingdienst bij schuldsanering

Stel LKV bij overgang van onderneming en contractovername veilig

Steens & Partners

Advieswijzer Alternatieve financieringsvormen

Door managementovereenkomst bv geen arbeidsovereenkomst dga

Loonadvies Steens & Partners

Controleer de beschikking Wtl 2023 op tijd!

Steens & Partners Accountants & Adviseurs

Btw over berekende en niet over contractuele vergoeding

Welke rente en kosten voor de eigen woning mag of moet u aftrekken?

Corrigeer uw btw 2023 vóór 1 april 2024

Handhaving schijnzelfstandigheid in 2024 en vanaf 2025

Advieswijzer Belasting over overwerk, bonussen en andere extra’s

Vanaf boekjaar 2025 jaarrekening verplicht elektronisch deponeren

Belastingdienst verduidelijkt korting op 30%-regeling

Advieswijzer Transitievergoeding bij ontslag en overige vergoedingen

SLIM-subsidie per 1 maart 2024 weer aan te vragen

Ministerraad akkoord met nieuwe groottecriteria van onderneming

Gemiddelde WOZ-waarde stijgt dit jaar met 2,8%

Kopen, dan slopen, dan bouwen kost 10,4% overdrachtsbelasting

Steens & partners Accountancy Administratie

Oude portaal voor zakelijke aangiften Belastingdienst sluit

Europa scherpt anti-witwasregels aan

Doe vóór 1 maart aangifte schenkbelasting van schenking uit 2023

Advieswijzer Overstappen naar een bv

Wel of geen btw over servicekosten? Nieuw beleid vanaf 2024!

Verplichte rapportage zakelijk en woon-werkverkeer werknemers vanaf 1 juli 2024

Telt schuld ondernemerswoning mee voor excessief lenen bij bv?

Gebruik auto van de zaak door meerdere werknemers, wat nu?

Subsidieadvies

Zakelijke boeterente hypothecaire lening bij eigen bv ook aftrekbaar?

Profiteer nog dit jaar van vrijstelling bpm bestelauto

Voorstel aanpassingen nieuw box 3-stelsel en percentages box 3 2023

Top 10 loongerelateerde wijzigingen 2024 voor werkgever en dga

Steens & partners Accountancy Administratie

Advieswijzer Hybride werken

Vanaf 1 januari 2024 hogere percentages belastingrente

Controle plastictaks voorlopig opgeschort

Betalingen aan natuurlijke personen in januari 2024 opgeven aan Belastingdienst

Hoeveel mag u in 2024 belastingvrij schenken?

In 2024 meer geld beschikbaar voor ISDE

Aanvragen subsidie elektrische bedrijfsauto 2024 vertraagd

Uitkering levensverzekering valt buiten de nalatenschap

Afschaffing loonkostenvoordeel oudere werknemer in stappen vanaf 2025

Vijf aandachtspunten voor deze decembermaand

Nieuw beleid inzake kwijtschelding NOW-schuld

Lichte daling premies Zvw in 2024, hoger premieloon

Maximumuurprijs kinderopvangtoeslag extra verhoogd

Steens & Partners Accountants & Adviseurs

Voor 2 december 2023 aanmelden voor kleineondernemersregeling

Verplichte rapportage zakelijk en woon-werkverkeer werknemers

Bv kan vanaf 1 januari 2024 digitaal opgericht

Steens & Partners

Voorgenomen wijzigingen bedrijfsopvolgingsregeling aangepast

Subsidieadvies

Werken vanuit uw woning, privépand of zakelijk?

Extra lastenverzwaringen dga op komst

Extra versobering van 30%-regeling per 2024

Balkenendenorm 2024 naar € 233.000

Vennootschapsbelasting bij gesubsidieerde stichtingen

Is persoonlijk pensioenadvies belast?

Steens & Partners Accountants & Adviseurs

De belangrijkste laatste wijzigingen in Belastingplanpakket 2024

Keuze volledige belastingplicht voor culturele ANBI

Wellicht snel aangifte nodig van schenking in 2023

Anticipeer op wijzigingen bedrijfsopvolgingsregelingen

MIA stijgt mee bij meer duurzame keuze tijdens proces

Aanpassing groottecriteria van uw onderneming

Minimumloon omhoog en invoering uniform uurloon per 1 januari 2024

Eindejaarstips Top 10

Uitbreiding SLIM-regeling per 1 januari 2024

Dividend- en aandelenvervreemding in 2023 of vanaf 2024?

Lagere energie-investeringsaftrek (EIA) in 2024

Top 10 Prinsjesdag 2023

Vraag uiterlijk 2 oktober 2023 TEK aan

Voorstel nieuw box 3-stelsel met werkelijk rendement

Gaat de verhoogde vrijstelling verloren bij herroepen schenking?

Vrijgestelde gemengde kosten slechts beperkt aftrekbaar?

Steens & Partners | Over ons

Te vergoeden belastingrente Vpb weer terug naar 8%

Fiscus verlengt soepelere opstelling sanering belastingschulden naar 1 april 2024

Advieswijzer Vakantiewoning en fiscus 2023

Steens & partners Accountancy Administratie

Geërfde schulden niet van invloed op maximum excessief lenen

Laatste oproep Belastingdienst aan niet-betalers coronabelastingschulden!

Wijziging kleineondernemingsregeling per 2025

Wijzigingen belastingen 2024, wat weten we al?

SDE++ aanvragen van 5 september tot en met 5 oktober

Verhuur onroerend goed met extra diensten soms btw-belast

Hogere lijfrenteaftrek vanaf 2023

Advieswijzer Bedrijfsoverdracht 2023

Welk btw-tarief geldt voor plastic wegwerpverpakkingen?

Moet u als ondernemer bepaalde transacties checken en melden?

Steens & Partners Accountants & Adviseurs

Fiscus stelt zich soepeler op bij sanering belastingschulden

Belastingdienst trekt uitstel coronabelastingschulden niet-betalers in

Compensatie transitievergoeding diepslapers en afhandeling door UWV

Vraag voor 1 oktober in EU betaalde btw terug

Advieswijzer Dga-taks lenen bij vennootschap (Wet excessief lenen) 2023

Erfpacht bij eigen woning: wat is aftrekbaar en wat niet?

Te late melding betalingsonmacht blijft geldig voor Belastingdienst

Betaling studiekosten kind soms een schenking

Voorwaarden giftenaftrek voor vrijwilligers

Uurloongrenzen jeugd-LIV 2023 bekend

Wanneer zijn inkomsten uit tijdelijke verhuur eigen woning belast?

Belastingrente overige belastingen stijgt per 1 juli naar 6%

Eerder verplicht aanwezig zijn betekent extra loon

Waardeverandering effecten van invloed op erfbelasting?

Kabinetsplannen met betrekking tot zelfstandigen

Voorgenomen hervormingen concurrentiebeding

Bij zieke uitzendkrachten loon doorbetalen

Gevolgen voor giften bij intrekking anbi-status

Verplichte rekenrente pensioen en lijfrente eigen bv blijft 4%

Aanvraag SLIM-subsidie voor samenwerking en grootbedrijf tot 27 juli

Afwijzing aanvraag betaalrekening en dan?

Kom nu in actie bij achterstand aflossing coronabelastingschulden

Steens & Partners Accountants & Adviseurs

Sneller aflossen coronabelastingschuld scheelt invorderingsrente

Elektriciteit vergoeden voor auto van de zaak

Nabetaling te lage UWV-uitkering bij loonkostensubsidie

Wanneer bezit u fiscaal gezien een onderneming?

Bewijslast WOZ geen wassen neus

Personeel en Salaris Steen & Partners

Hoge of lage WW-premie na omzetting in bv

Vrijstelling Vpb voor stichting en vereniging, zo werkt het

Advieswijzer Auto: zakelijk of privé? 2023

Advieswijzer Zakendoen met uw eigen bv 2023

Extra klimaatmaatregelen: reductie CO2-uitstoot

Steens & Partners Accountants & Adviseurs

Minimumloon ruim 3% omhoog per 1 juli 2023

Eisen voor giften in natura aangescherpt

BMKB-regeling met vier jaar verlengd

Wanneer bent u starter voor de NOW?

Europese Commissie keurt TEK-regeling goed

Subsidie energieadviseur weer aan te vragen

Advieswijzer Alternatieve financieringsvormen 2023

Voorkom intrekken betalingsregeling coronabelastingschulden

Voorkom belastingrente inkomsten- en vennootschapsbelasting

Nieuwe maatregelen voor de arbeidsmarkt

Steens & Partners Accountants & Adviseurs

Wanneer is rechtsvertraging vanwege corona gerechtvaardigd?

Geen belastingkorting zonder beschikking verlies uit aanmerkelijk belang

Box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement weer uitgesteld

Kabinet wil strafkorting op AOW schrappen

Advieswijzer Belasting over overwerk, bonussen en andere extra’s

Financiële Planning Steens & Partners

Urencriterium is serieuze zaak!

Voorschot TEK gedaald naar 35%, start op 21 maart

Subsidie CO2-besparing meer gericht op mkb

Forfaits spaartegoeden en schulden box 3 voor 2022 bekend

Dien uiterlijk 31 maart mededeling realisatie WBSO 2022 in

Welke verplichtingen heeft u bij loonbeslag?

Kijk berekening (jeugd-)LIV en LKV 2022 goed na

Verruiming huurtoeslag 2024: maximumhuur vervalt

Steens & partners Accountancy Administratie

Coronabelastingschulden: wat zijn uw mogelijkheden?

Forfait zonnepanelen verruimd: ook voor privéwoning ondernemer

Kabinet stelt € 8 miljard beschikbaar voor beperken CO2-uitstoot

Kindgebonden budget verhoogd

Check uw WOZ-waarde!

Ondernemers krijgen alsnog schuldenoverzicht corona

Advieswijzer Fiscale eenheid 2023

Tegemoetkoming in energie aanvragen vanaf 21 maart

Aanvragen SLIM-subsidie in de maand maart

10,5% belastingrente Vpb voorlopig toch van de baan

Maak tijdig bezwaar bij navorderingsaanslag 2017 of eerder

Advieswijzer Fiets van de zaak 2023

Maak bezwaar tegen aanslag met box 3-heffing

Akkoord over Wet bescherming klokkenluiders

Wetsvoorstel invoering wettelijk minimumuurloon aangenomen

Fiscus stuurt brief aan niet-bezwaarmakers box 3

Belastingdienst biedt oplossing voor knelpunt overdrachtsbelasting

Steens & Partners Accountants & Adviseurs

Advieswijzer Werkkostenregeling 2023

Schenking gehad in 2022? Doe voor 1 maart aangifte schenkbelasting

Minder administratie rond fiets van de zaak

Andere berekening NOW door vrijwillig vertrek werknemer

Advieswijzer Voordelen loonkosten 2023

Voorschot TEK-subsidie verlaagd naar 50%

Afrekening werkkostenregeling 2022 in maart 2023

Pas vanaf 2024 uitbetalen 10% pensioen ineens

Advieswijzer Personeel inlenen in 2023

Hernieuwde STAP-subsidie aanvragen vanaf 28 februari

Controleverklaring accountant bij financiële zorgen ook naar OR

Is schadevergoeding bij een bedrijfsongeval belast?

Uitstel opgaaf UBD ook telefonisch mogelijk

Aftrek vrije ruimte in de inkomstenbelasting

Nieuwe milieu- en energielijst beschikbaar

Meer subsidie emissieloze vrachtautos en bouwmachines

Overzicht steunmaatregelen energie

Meer duidelijkheid over belastbaarheid laadpaal

Rentevergoeding over te veel betaalde box 3-heffing

Steens & Partners Accountants & Adviseurs

Belastingdienst: ook betalingen aan btw-vrijgestelde ondernemers opgeven

Advieswijzer Gebruikelijk loon 2023

Maximale transitievergoeding verhoogd naar € 89.000

Deadline 28 januari 2023 voor btw-melding onroerende zaken

Grens startersvrijstelling naar € 510.000

Invorderingsrente vanaf 1 januari 2023 2%

Willekeurig afschrijven mogelijk in 2023

Vast bedrag niet-aftrekbare gemengde kosten stijgt naar € 5.100

Schenken: wat zijn in 2023 de mogelijkheden?

Ook dit jaar subsidie aanschaf elektrische personenauto

Top 10-wijzigingen 2023 voor werkgever en dga

Steens & Partners Accountants & Adviseurs

Andere rechtsvorm niet van invloed op LIV

Zorg voor tijdige en juiste administratieve verwerking werkkostenregeling

Dga: pas op pensioen bij forse lening bij uw bv

Belangrijke punten bij uw laatste btw-aangifte 2022

Hoofdelijke aansprakelijkheid fiscale eenheid voor btw reikt ver

Zonder rentenadeel geen belastingrente

Exacte rittenregistratie niet vereist bij bijtellingsregeling

Betalingen aan derden verplicht opgeven in januari 2023

Denk na over uw bedrijfsopvolging

Wanneer mag u arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen?

Hoofdlijnen Tegemoetkoming Energiekosten bekend

Steens & Partners Accountants & Adviseurs

Brexitkosten? Extra tijd voor aanvragen BAR

Salariseisen 30%-regeling bekend

Uitkeringen stijgen mee met minimumloon per 1 januari 2023

Nieuwe normbedragen maaltijden, thuiswerken en reiskosten 2023 bekend

Moet ik als ondernemer de CBS-enquêtes verplicht invullen?

Loonadvies Steens & Partners

Oudejaarsborrel of nieuwjaarsborrel?

Spreid de jubelton over 2022 en 2023

Normbedrag gebruikelijk loon dga naar € 51.000

Meer bijtelling voor nieuwe duurdere elektrische auto

Eindejaarstips 2022

Onderzoeksrapport rekeningrijden naar Tweede Kamer

Steens & Partners Accountants & Adviseurs

Deadline vaststelling NOW5 verlengd

Inhouding minimumloon Zorgverzekeringswet 2023

Urencompensatie als feestdag op parttime dag valt?

Subsidieadvies

Voorlopig geen info meer uit UBO-register

Oppassen met vergoeden studiekosten kind dga

Financiële Planning Steens & Partners

Onbelaste vergoeding thuiswerken 2023 iets hoger

Subsidie coronabanen weer aan te vragen

Ook transitievergoeding over overuren?

Aandachtspunten WW-premie 2023

Aantal gewerkte uren niet meer bepalend voor toeslag kinderopvang

Steens & Partners Accountants & Adviseurs

Belastingplannen 2023 particulieren en box 3: akkoord Tweede Kamer

Akkoord Tweede Kamer belastingplannen 2023: ondernemers en werkgevers

Btw-aangifte betalen via iDEAL

Lage WW-premie herzien bij kort dienstverband

Versoepeling TEK: energiekosten verlaagd naar 7% van omzet

Verlaagde accijnzen brandstoffen ook in 2023

Extra lastenverlichting voor mkb

Toch massaalbezwaarprocedure voor niet-bezwaarmakers box 3

Onderbouw uw vaste kostenvergoeding

Wie komen er in aanmerking voor de TEK?

Steens & partners Accountancy Administratie

Compensatie voor schade Brexit vanaf 1 november aanvragen

Financiële Planning Steens & Partners

Versoepeling betalingsregeling coronaschuld digitaal aan te vragen

Vragen en antwoorden over 0% btw op zonnepanelen

Datum vaststelling TVL starters verlengd

Extra subsidie voor energiebesparende maatregelen

Grens aan aftrek periodieke giften

Subsidie afgelaste evenementen begin 2022 nu aanvragen

Lagere Aof-premie voor kleine werkgever vanaf 2023

Saldering terug geleverde elektriciteit zonnepanelen op jaarbasis

Steens & Partners Accountants & Adviseurs

Vrije ruimte in 2023 naar 3% over fiscale loonsom van €400.000

Voorwaarden tegemoetkoming energiekosten (TEK) bekend

Top 10 Eindejaartips

Vanaf 2024 twee tarieven in box 2

Verdere versoepeling aflossen belastingschuld corona

0% btw voor zonnepanelen op woningen vanaf 2023

Laatste tijdvak voor middeling is 2022-2024

Steens & Partners

Minder jubelton in 2023, afgeschaft in 2024

Subsidieadvies Steens & Partners

Soepeler regulier uitstelbeleid Belastingdienst

TEK: financiële steun voor energie-intensief mkb

Laatste mogelijkheid voor opbouw FOR

Forse stijging tarief box 3

Inkomensafhankelijke combinatiekorting vervalt per 2025

Steens & partners Accountancy Administratie

Vrije ruimte werkkostenregeling verruimd

Mag u de zakelijke e-mail van uw werknemers controleren?

Wellicht verder uitstel van betaling fiscale coronaschulden

Zelfstandigenaftrek komende jaren fors omlaag

Volgend jaar tarief box 1 verder omlaag

Belastingvrije kilometervergoeding omhoog in 2023 én 2024

Top 10 Prinsjesdag 2022

Financiële Planning Steens & Partners

Maxima 2023 topinkomens WNT bekend

Hogere verlofuitkering door bijzondere minimumloonsverhoging

Personeel en Salaris Steen & Partners

Voorwaarden versoepeling aflossen belastingschuld corona

Steens & partners Accountancy Administratie

Auto van de zaak vóór aanvang dienstbetrekking

Meer belasting bij schenken of erven verhuurde woning

Met terugwerkende kracht de bv in of uit?

Fusie zonder belastingheffing met ingang van 2022? Onderneem actie

Onbelaste thuiswerkvergoeding in 2023 omhoog

Subsidieadvies Steens & Partners

Toch recht op TLTO vanwege bijzondere omstandigheid

Afkoop deel pensioen half jaar vertraagd

Financiële Planning Steens & Partners

Vraag uiterlijk 30 september btw EU-landen terug

Wanneer moet u verrekende btw terugbetalen?

Steens & Partners

Geen aftrek voor dga die eigen boeterente bepaalt

Financiële Planning Steens & Partners

Deadline 1 september aanvraag huur- en zorgtoeslag 2021

Wat hoort er voor de overdrachtsbelasting bij een woning?

Hoe zit het met btw bij aanschaf vakantiewoning?

Invoering UBO-register vertraagd

Steens & Partners

Advieswijzer Overstappen naar een bv? 2022

Dga, wanneer is een lening bij uw bv (on)zakelijk?

Forse belastingverhoging dreigt voor verhuurde woning

Steens & Partners

Goedkeuring voorkoming dubbele belasting bij rechtsherstel box 3

Btw bij korte verhuur woonruimte

Steens & partners Accountancy Administratie

Is speculeren met cryptovaluta belast?

Financiële Planning Steens & Partners

Is corona een argument voor verlenging redelijke termijn Belastingdienst?

Advieswijzer Arbeid en arbeidscontracten 2022: ken uw rechten en verplichtingen

Onbelast vergoeden verblijfskosten zonder bewijs, kan dat?

Ondernemer kan bedrijfsadres bij KvK afschermen bij dreiging

Houd deadlines TVL in de gaten

Wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’ aangenomen

Financiële Planning Steens & Partners

Subsidieregeling Verduurzaming MKB per direct stopgezet

Advieswijzer Echtscheiding en uw bedrijf 2022

Kabinet wil invoering rekeningrijden vanaf 2030

Steens & Partners

Vanaf 2024 voor iedereen gelijk minimumuurloon

Corporate Finance Steens & Partners

Advieswijzer Zonnepanelen op uw woning 2022

Collectieve zorgverzekering? Geen premiekorting meer

Personeel en Salaris Steen & Partners

Advieswijzer Scholing en Personeel 2022

Gebruikt u nog verouderde Modelovereenkomsten?

Aangescherpte informatieplicht voor de werkgever

Loonadvies Steens & Partners

Kabinet wil versoepeling aflossen coronaschulden

IT Advies Steens & Partners

Invorderingsrente per 1 juli naar 1%

Subsidieadvies

Vakantiewerk? Maak gebruik van scholieren- en studentenregeling

Alleen btw-aangifte bepalend voor omzetverlies TVL

Steens & Partners Loon

Toch TVL bij switch bedrijfsactiviteit

Einde aan afspraken met België en Duitsland over thuiswerken

Steens & Partners Accountants & Adviseurs

Tijdelijk minder werk voor uw werknemers?

Subsidie extra loondoorbetaling langdurig zieke zorgwerknemers

Steens & partners Accountancy Administratie

Nieuwe bedragen jeugd-LIV bekend

Ook bij diepslapers recht op compensatie van transitievergoeding

De bouw laat in 2021 opnieuw solide groeicijfers zien

TVL voor starters tot 2 augustus aan te vragen

Fiscaal Advies Steens & Partners

Aanvraag subsidie praktijkleren weer mogelijk

IT Advies Steens & Partners

Hoger loon voor dga vanaf 2023?

Corporate Finance Steens & Partners

Het mkb staat voor grote uitdagingen

Steens & Partners Loon

Laatste kans om werkelijke omzet TVL door te geven

Per 1 juni SLIM-subsidie voor grootbedrijf aanvragen

Steens & Partners Accountants & Adviseurs

Tarief overdrachtsbelasting beleggings- en bedrijfspand fors hoger

Voorjaarsnota: forse beperking eerste tariefschijf VPB

Lever extra info TVL binnen twee weken aan!

Subsidieadvies Steens & Partners

Voorjaarsnota: wat zijn de fiscale gevolgen?

Loonadvies Steens & Partners

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2022 verhoogd

Advieswijzer Bedrijfsoverdracht 2022

Nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022

IT Advies Steens & Partners

Langere betalingsregeling mogelijk bij de Belastingdienst?

Steens & Partners Accountants & Adviseurs

TVL onbelast, maar wel opgeven

SSEB: subsidie voor vergroenen bouwsector

Steens & Partners Accountantscontrole

2 mei start aanvraag STAP-budget tweede periode

Advieswijzer Btw en buitenland 2022

IT Advies Steens & Partners

Wijziging betalingsregeling voorlopige aanslagen IB en Vpb 2022

Ruimere winstvrijstelling verenigingen en stichtingen

Advieswijzer Alternatieve financieringsvormen 2022

Kabinet presenteert herstelplan heffing box 3

Belastingaanslag vervalt bij overschrijding definitieve termijn

IT Advies Steens & Partners

Vaststelling TVL derde kwartaal 2021 later van start

Steens & Partners Accountants & Adviseurs

Terugbetalen toeslagen na coronacrisis

Verlenging terugbetaaltermijn corona-belastingschulden?

Advieswijzer Compensatieregeling bij transitievergoeding

Loonadvies Steens & Partners

Advieswijzer Aanzegvergoeding, gefixeerde schadevergoeding en billijke vergoeding

Personeel en Salaris Steen & Partners

Medio 2022 nieuwe rechten en opzegverboden arbeidsovereenkomst

Advieswijzer Stimuleringsregelingen voor innovatie 2022

Verhoging wettelijk minimumloon van 7,5% in 2024

Subsidieadvies Steens & Partners

Grootbedrijf moet factuur mkb binnen 30 dagen betalen

Tweede Kamer akkoord met vrachtwagenheffing in 2027

Subsidie voor alternatieve markten vanwege oorlog Oekraïne

Steens & Partners Accountants & Adviseurs

Reikwijdte terugwerkende kracht sectorindeling bekend

IT Advies Steens & Partners

Controleer inkomende facturen op btw-verleggingsregeling

Uitkering betaald ouderschapsverlof naar 70 procent dagloon

Advieswijzer Personeel inlenen in 2022

Nieuw investeringsfonds voor kennisintensieve bedrijven

Personeel en Salaris Steen & Partners

Sancties dreigen voor niet registreren in UBO-register

Aangifte of verzoek voorlopige aanslag IB 2021 vóór 1 mei

Steens & Partners

Ook uitstel van betaling mogelijk voorlopige aanslag 2022

Ook dit jaar weer belastingvrij schenken

Vraag definitieve NOW tweede periode vóór 1 april aan

Thuiswerkvergoeding ook onbelast voor dga?

Kabinet compenseert hoge energieprijzen

Loonadvies Steens & Partners

Vanaf begin 2022 de bv in? Registreer intentie vóór 1 april

Steens & Partners Accountants & Adviseurs

Dien btw-correctie van 2021 vóór 1 april in

Corporate Finance Steens & Partners

Tarief overdrachtsbelasting vanaf 2023 naar 9 procent

Steens & Partners | Over ons

Schenkingsvrijstelling eigen woning in 2023 al omlaag

Subsidieadvies Steens & Partners

Aanvraag SLIM voor het mkb tot 1 april open

Subsidieadvies

Adviseur Hoge Raad geeft nadere invulling arrest box 3

Voldoen aan urencriterium is vereiste voor Tozo

Rekenvoorschriften 2022 voor loonbelasting en premies bekend

Loon dga lager vanwege slechte financiële positie

Personeel en Salaris Steen & Partners

TVL Q1 2022 uiterlijk 31 maart 17.00 uur aanvragen

Loonadvies Steens & Partners

Dien uiterlijk 8 maart vaststellingsverzoek TVL Q2 in

STAP-budget voor scholing vanaf 1 maart 2022

Inschrijven UBO’s: uiterlijk 27 maart 2022

Subsidieadvies

Alle bezwaarschriften box 3 toegewezen

Drempel dga-taks naar € 700.000

Steens & Partners Cookies

Grens vrijstelling overdrachtsbelasting in 2023 € 440.000

Steens & partners Accountancy Administratie

Advieswijzer Auto en fiscus 2022

Steens & Partners Accountants & Adviseurs

Advieswijzer Werkkostenregeling 2022

NOW Q1 2022 vanaf 14 februari aanvragen

Heffing box 3 zo mogelijk vóór 2025 aangepast

Steens & Partners

Uitstel van belastingbetaling verlengd tot en met 31 maart

Subsidieadvies

Lage AWf-premie bij tijdelijke urenuitbreiding tóch mogelijk

Wijziging verrekening loonkostensubsidie bij ziekte

Steens & Partners Accountantscontrole

Deadline aanvraag NOW en TVL!

Corporate Finance Steens & Partners

Uitstel van belastingbetaling: de laatste stand van zaken

Loonadvies Steens & Partners

Gebruikelijk loon dga dit jaar weer hoger

Steens & Partners

Nieuw maximumbedrag transitievergoeding 2022

IT Advies Steens & Partners

Deadline inschrijving UBO-register 27 maart 2022

Controleer uw jaarlijkse beschikking Whk-premie

Steens & Partners Loon

Werkgever kan vanaf nu NOW-5 aanvragen

Loonadvies Steens & Partners

RVO gestart met vaststellen TVL Q2 2021

TVL Q4 2021 aanvragen vanaf 20 december

Subsidieadvies

Voorlopige aanslag 2022: optimale verdeling aftrekposten

Steens & Partners

Deadline vaststellingsverzoek TVL tweede kwartaal 2021 verlengd