010 - 456 46 77
( 17:00)
Login Loket

Afrekening werkkostenregeling 2022 in maart 2023

Bracht u in 2022 vergoedingen, verstrekkingen en/of terbeschikkingstellingen ten laste van uw vrije ruimte in de werkkostenregeling? Dan moet u uiterlijk in de tweede aangifte loonheffingen 2023 de eindheffing hierover aangeven en betalen.

Eindheffing

In 2022 bedroeg de vrije ruimte in de werkkostenregeling, de WKR, 1,7% over de eerste € 400.000 van de totale fiscale loonsom van uw werknemers en 1,18% over het meerdere. Was het bedrag aan  vergoedingen, verstrekkingen en/of terbeschikkingstellingen die u ten laste van de vrije ruimte bracht meer dan die vrije ruimte? Dan bent u over het meerdere 80% eindheffing (belasting verschuldigd).

Voorbeeld
Uw totale fiscale loonsom bedroeg in 2022 € 750.000. Uw vrije ruimte 2022 bedraagt daarom € 10.930 (1,7% van € 400.000 plus 1,18% van € 350.000). Als u in 2022 totaal € 15.000 ten laste van de vrije ruimte bracht, dan bent u € 3.256 (80% van € 4.070) eindheffing verschuldigd.

Tweede aangifte loonheffingen 2023

Uiterlijk in uw tweede aangifte loonheffingen 2023 moet u de verschuldigde eindheffing aangeven en betalen. Doet u per maand aangifte, dan moet u dus uiterlijk in de aangifte februari 2023 de eindheffing aangeven en betalen.

Let op!
Deze aangifte februari 2023 moet u uiterlijk 31 maart 2023 indienen en betalen.

Tip!
Kwam u in 2022 niet boven de vrije ruimte uit? Dan bent u geen eindheffing verschuldigd. U hoeft dan ook geen eindheffing in uw aangifte tweede aangifte loonheffingen 2023 aan te geven.

Eindheffing al aangegeven?

U hoeft niet te wachten tot het aangeven en betalen van de eindheffing tot de tweede aangifte loonheffingen 2023. U had er ook voor kunnen kiezen om gedurende het jaar 2022 de eindheffing al aan te geven. Heeft u dat gedaan, dan moet u controleren of de al aangegeven eindheffing correct is. Heeft u te veel of te weinig eindheffing aangegeven, dan moet u dat verrekenen in de tweede aangifte loonheffingen 2023.

Tip!
Dit jaar, 2023, is de vrije ruimte hoger dan in 2022 namelijk 3% van het fiscale loon van uw werknemers tot en met € 400.000 en 1,18% over het meerdere. U heeft dus in 2023 € 5.200 meer ruimte om onbelaste vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen aan uw werknemers te geven.