010 - 456 46 77
( 17:00)
Login Loket

Privacy statement

Privacy Statement

Introductie:
Steens & Partners hecht veel waarde aan uw privacy. Uw persoonsgegevens zullen met veel zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit privacy statement zet uiteen welke persoonsgegevens wij verwerken, op welke manier wij dat doen en voor welke doeleinden uw gegevens gebruikt zullen worden.

Steens & Partners Accountants en Adviseurs
Thomas Mannplaats
311 3069 NJ Rotterdam

+31 (0)10 456 46 77
info@steens.nl
KVK : 24491181

Steens & Partners heeft het recht om dit privacy statement aan te passen. Wij adviseren u dan ook om regelmatig dit privacy statement te raadplegen op onze website.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Steens & Partners verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten, onze website, solliciteert of/en omdat u of uw werkgever deze aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:
I. Voor- en achternaam
II. Geboortedatum
III. IBAN
IV. Burgerlijke staat
V. Bankrekeningnummer
VI. Adresgegevens
VII. Telefoonnummer
VIII. Email adres
IX. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt via de website. Bijvoorbeeld een profiel aanmaken of correspondentie.
X. Gegevens over uw activiteiten op onze website
XI. IP – adres
XII. Internetbrowser en apparaat type

Steens & Partners zal uw persoonsgegevens uitsluitend met derden delen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De doeleinden van het verwerken:
I. Het verlenen van toegang tot de website steensenpartners.nl
II. Het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website
III. Het aangaan van cliënt relaties en het uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening
IV. Informatie over wijzigingen van onze diensten en producten
V. Telefonisch contact indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
VI. Het uitvoeren van marketing activiteiten, zoals het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder
VII. Statische analyses. Uw gedrag analyseren om zo onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren
VIII. Om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan belastingaangiftes.
IX. Voor wervingsdoeleinden

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
De website en dienstverlening van Steens & Partners heeft niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen van gebruikers jonger dan 16 jaar. Dit tenzij de ouders of de wettelijke vertegenwoordiger dit privacy beleid heeft gelezen en hier namens de minderjarige gebruiker toestemming voor geeft.

Steens & Partners kan niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Mocht u ervan op de hoogte zijn dat wij zonder toestemming gegevens hebben verzameld van een minderjarige, wilt u ons dat laten weten door een mail te sturen naar info@steens.nl. Wij zullen de gegevens direct verwijderen.

Hoelang we gegevens bewaren:
Steens & Partners zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is, rekening houdend met de genoemde bewaartermijnen in de AVG.

Beveiliging:
Steens & Partners neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens erg serieus. Wij maken gebruik van zowel organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen om dit te kunnen waarborgen. Dit om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Steens & Partners heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
I. Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
II. Encryptie van laptops (harde schijf)
III. TSL (voorheen SSL). Uw persoonsgegevens worden via een beveiligde internetverbinding verstuurd. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Uw gegevens zijn niet zichtbaar voor derden, maar alleen voor onze server
IV. Privacy beleid
V. Privacy gevoelige documenten worden beschikbaar gesteld in een beveiligde omgeving

U speelt ook een belangrijke rol in het veilig bewaren en beveiligen van uw eigen persoonsgegevens. U dient uw password te allen tijden confidentieel te houden en de correcte procedure te volgen voor het in- of uitloggen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er sprake is van misbruik, neem dan contact met ons op via info@steens.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@steens.nl.

Steens & Partners wilt er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u, ter bescherming van uw privacy, de pasfoto, het BSN nummer, het paspoort nummer en het MRZ (machine readable zone, strook met nummers onderaan het paspoort) zwart te maken.

Steens & Partners zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Recruitment:
Steens & Partners hecht veel waarde aan de privacy van de sollicitant. Persoonsgegevens van de sollicitant worden uitsluitend gebruikt om een verantwoord en efficiënt werving- en selectieproces mogelijk te maken. Steens & Partners verwerkt de gegevens van sollicitanten alleen voor wervingsdoeleinden.

Deze wervingsdoeleinden zijn als volgt:
I. Het vergelijken van de persoonsgegevens met de reeds openstaande vacatures
II. Het contact opnemen met de sollicitant om het verdere verloop van het sollicitatieproces te communiceren
III. Algemene communicatie over de werving- en selectieprocedures
IV. Het doorsturen van eventuele testen naar sollicitanten
V. De sollicitant informeren over eventueel andere interessante vacatures

Steens & Partners verstrekt uw gegevens alleen aan derden als hier een wettelijke noodzaak voor is.

Welke gegevens worden er verwerkt?
Steens & Partners verwerkt persoonsgegevens die relevant zijn voor het werving- en selectieproces.

Dit betreft:
I. De NAW gegevens, contactgegevens
II. Het CV (opleidingen & werkervaring)
III. Gegevens over beschikbaarheid, salarisindicatie, reisafstand etc.
IV. Geboortedatum, geslacht
V. Eventuele toegevoegde foto’s (uit het CV)

Voor een bepaald aantal functies kan een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd worden. Ook kan, indien dit nodig is voor de functie, een assessment tot de selectieprocedure behoren. In beide gevallen worden bij de uitvoering hiervan uw persoonsgegevens verwerkt.

Hoelang we gegevens bewaren:
Steens & Partners bewaart de persoonsgegevens na uw sollicitatie. Tijdens de werving en selectieprocedure kunt u als sollicitant toestemming geven over een bewaartermijn van uw persoonsgegevens. Dit doet u door akkoord te gaan met ons privacy statement.

Indien u toestemming geeft bewaren wij de persoonsgegevens maximaal 1 jaar. Binnen dit jaar kunnen wij u blijven benaderen voor interessante nieuwe vacatures. Indien u als sollicitant geen toestemming geeft, dan zullen wij u gegevens uiterlijk 4 weken na de datum van sollicitatie verwijderen.

U kunt als sollicitant op ieder moment uw toestemming intrekken. Stuur hiervoor een mail naar info@steens.nl en wij zullen uw persoonsgegevens volledig verwijderen.

Beveiliging
Na de sollicitatie zullen uw persoonsgegevens verwerkt worden in ons systeem Carerix. Conform de wet AVG heeft Carerix passende maatregelen genomen voor een optimale beveiliging en tegen datalekken. In het uitzonderlijke geval van een datalek zal Steens & Partners handelen conform de AVG voorschrijft.

De rechten van de sollicitant
De sollicitant heeft het recht om Steens & Partners te verzoeken om de persoonsgegevens in te zien, te verzoeken om correctie of verwijdering. Uw verzoek kunt u richten tot het volgende email adres: info@steens.nl.

Steens & Partners wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u, ter bescherming van uw privacy, de pasfoto, het bsn nummer, het paspoort nummer en het MRZ (machine readable zone, strook met nummers onderaan het paspoort) zwart te maken.

Steens & Partners zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.