010 - 456 46 77
( 17:00)
Login Loket

Kennisbank

Relevante kennis voor jou

Versterking positie platformwerker

Ook bijtelling zonder dat werkgever auto bezit?

Loonadvies Steens & Partners

Controleer de beschikking Wtl 2023 op tijd!

Advieswijzer Belasting over overwerk, bonussen en andere extra’s

Belastingdienst verduidelijkt korting op 30%-regeling

Advieswijzer Transitievergoeding bij ontslag en overige vergoedingen

Gebruik auto van de zaak door meerdere werknemers, wat nu?

Top 10 loongerelateerde wijzigingen 2024 voor werkgever en dga

Steens & partners Accountancy Administratie

Advieswijzer Hybride werken

Afschaffing loonkostenvoordeel oudere werknemer in stappen vanaf 2025

Verplichte rapportage zakelijk en woon-werkverkeer werknemers

Extra versobering van 30%-regeling per 2024

Balkenendenorm 2024 naar € 233.000

Is persoonlijk pensioenadvies belast?

Minimumloon omhoog en invoering uniform uurloon per 1 januari 2024

Vrijgestelde gemengde kosten slechts beperkt aftrekbaar?

Compensatie transitievergoeding diepslapers en afhandeling door UWV

Uurloongrenzen jeugd-LIV 2023 bekend

Eerder verplicht aanwezig zijn betekent extra loon

Voorgenomen hervormingen concurrentiebeding

Bij zieke uitzendkrachten loon doorbetalen

Elektriciteit vergoeden voor auto van de zaak

Nabetaling te lage UWV-uitkering bij loonkostensubsidie

Steens & Partners Accountants & Adviseurs

Minimumloon ruim 3% omhoog per 1 juli 2023

Wanneer bent u starter voor de NOW?

Nieuwe maatregelen voor de arbeidsmarkt

Advieswijzer Belasting over overwerk, bonussen en andere extra’s

Dien uiterlijk 31 maart mededeling realisatie WBSO 2022 in

Welke verplichtingen heeft u bij loonbeslag?

Kijk berekening (jeugd-)LIV en LKV 2022 goed na

Maak tijdig bezwaar bij navorderingsaanslag 2017 of eerder

Advieswijzer Fiets van de zaak 2023

Wetsvoorstel invoering wettelijk minimumuurloon aangenomen

Steens & Partners Accountants & Adviseurs

Advieswijzer Werkkostenregeling 2023

Minder administratie rond fiets van de zaak

Advieswijzer Voordelen loonkosten 2023

Andere berekening NOW door vrijwillig vertrek werknemer

Afrekening werkkostenregeling 2022 in maart 2023

Pas vanaf 2024 uitbetalen 10% pensioen ineens

Controleverklaring accountant bij financiële zorgen ook naar OR

Aftrek vrije ruimte in de inkomstenbelasting

Meer duidelijkheid over belastbaarheid laadpaal

Advieswijzer Gebruikelijk loon 2023

Top 10-wijzigingen 2023 voor werkgever en dga

Steens & Partners Accountants & Adviseurs

Andere rechtsvorm niet van invloed op LIV

Zorg voor tijdige en juiste administratieve verwerking werkkostenregeling

Dga: pas op pensioen bij forse lening bij uw bv

Wanneer mag u arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen?

Salariseisen 30%-regeling bekend

Uitkeringen stijgen mee met minimumloon per 1 januari 2023

Nieuwe normbedragen maaltijden, thuiswerken en reiskosten 2023 bekend

Loonadvies Steens & Partners

Oudejaarsborrel of nieuwjaarsborrel?

Normbedrag gebruikelijk loon dga naar € 51.000

Meer bijtelling voor nieuwe duurdere elektrische auto

Steens & Partners Accountants & Adviseurs

Deadline vaststelling NOW5 verlengd

Inhouding minimumloon Zorgverzekeringswet 2023

Urencompensatie als feestdag op parttime dag valt?

Financiële Planning Steens & Partners

Onbelaste vergoeding thuiswerken 2023 iets hoger

Ook transitievergoeding over overuren?

Aandachtspunten WW-premie 2023

Lage WW-premie herzien bij kort dienstverband

Onderbouw uw vaste kostenvergoeding

Lagere Aof-premie voor kleine werkgever vanaf 2023

Steens & Partners Accountants & Adviseurs

Vrije ruimte in 2023 naar 3% over fiscale loonsom van €400.000

Steens & partners Accountancy Administratie

Vrije ruimte werkkostenregeling verruimd

Mag u de zakelijke e-mail van uw werknemers controleren?

Financiële Planning Steens & Partners

Maxima 2023 topinkomens WNT bekend

Hogere verlofuitkering door bijzondere minimumloonsverhoging

Onbelaste thuiswerkvergoeding in 2023 omhoog

Advieswijzer Arbeid en arbeidscontracten 2022: ken uw rechten en verplichtingen

Wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’ aangenomen

Steens & Partners

Vanaf 2024 voor iedereen gelijk minimumuurloon

Collectieve zorgverzekering? Geen premiekorting meer

Personeel en Salaris Steen & Partners

Advieswijzer Scholing en Personeel 2022

Aangescherpte informatieplicht voor de werkgever

Subsidieadvies

Vakantiewerk? Maak gebruik van scholieren- en studentenregeling

Einde aan afspraken met België en Duitsland over thuiswerken

Thuiswerkvergoeding ook onbelast voor dga?

Steens & Partners Accountants & Adviseurs

Advieswijzer Werkkostenregeling 2022

NOW Q1 2022 vanaf 14 februari aanvragen

Subsidieadvies

Lage AWf-premie bij tijdelijke urenuitbreiding tóch mogelijk

Wijziging verrekening loonkostensubsidie bij ziekte

Steens & Partners Accountantscontrole

Deadline aanvraag NOW en TVL!

Loonadvies Steens & Partners

Gebruikelijk loon dga dit jaar weer hoger

Steens & Partners

Nieuw maximumbedrag transitievergoeding 2022

Controleer uw jaarlijkse beschikking Whk-premie

Steens & Partners Loon

Werkgever kan vanaf nu NOW-5 aanvragen