010 - 456 46 77
( 17:00)
Login Loket

Kennisbank

Relevante kennis voor jou

Steens & partners Accountancy Administratie

Brutoloon belastingvrij ruilen voor netto vergoeding?

Let op bij terugvragen btw van niet-betalende debiteur

Verdere wijzigingen bedrijfsopvolgingsregelingen aangekondigd

Duidelijkheid over aftrek kosten boetes en dwangsommen

Dga-taks ook bij lening van bank in plaats van bv?

LIV vervalt en LKV ouderen bouwt af vanaf 2025

Aandelen familiebedrijven toch belast in vermogensaanwasbelasting

Informatie over box 3 in IB tot en met 2023

Steens & Partners Accountants & Adviseurs

Loket subsidie elektrische bedrijfsauto 23 april open

Voorgestelde btw-herziening vanaf 2026 op kostbare diensten onroerende zaken

Subsidieadvies

Huwelijkse voorwaarden of een schenking?

Voorjaarsnota 2024: extra uitgaven en dekkingen

Huurinkomsten belast in box 1 of box 3?

Einde soepel beleid Belastingdienst bij schuldsanering

Steens & Partners

Advieswijzer Alternatieve financieringsvormen

Steens & Partners Accountants & Adviseurs

Btw over berekende en niet over contractuele vergoeding

Welke rente en kosten voor de eigen woning mag of moet u aftrekken?

Corrigeer uw btw 2023 vóór 1 april 2024

Advieswijzer Belasting over overwerk, bonussen en andere extra’s

Vanaf boekjaar 2025 jaarrekening verplicht elektronisch deponeren

Belastingdienst verduidelijkt korting op 30%-regeling

SLIM-subsidie per 1 maart 2024 weer aan te vragen

Ministerraad akkoord met nieuwe groottecriteria van onderneming

Gemiddelde WOZ-waarde stijgt dit jaar met 2,8%

Kopen, dan slopen, dan bouwen kost 10,4% overdrachtsbelasting

Doe vóór 1 maart aangifte schenkbelasting van schenking uit 2023

Advieswijzer Overstappen naar een bv

Wel of geen btw over servicekosten? Nieuw beleid vanaf 2024!

Telt schuld ondernemerswoning mee voor excessief lenen bij bv?

Subsidieadvies

Zakelijke boeterente hypothecaire lening bij eigen bv ook aftrekbaar?

Profiteer nog dit jaar van vrijstelling bpm bestelauto

Voorstel aanpassingen nieuw box 3-stelsel en percentages box 3 2023

Top 10 loongerelateerde wijzigingen 2024 voor werkgever en dga

Vanaf 1 januari 2024 hogere percentages belastingrente

Betalingen aan natuurlijke personen in januari 2024 opgeven aan Belastingdienst

Hoeveel mag u in 2024 belastingvrij schenken?

In 2024 meer geld beschikbaar voor ISDE

Aanvragen subsidie elektrische bedrijfsauto 2024 vertraagd

Uitkering levensverzekering valt buiten de nalatenschap

Afschaffing loonkostenvoordeel oudere werknemer in stappen vanaf 2025

Vijf aandachtspunten voor deze decembermaand

Nieuw beleid inzake kwijtschelding NOW-schuld

Lichte daling premies Zvw in 2024, hoger premieloon

Steens & Partners Accountants & Adviseurs

Voor 2 december 2023 aanmelden voor kleineondernemersregeling

Steens & Partners

Voorgenomen wijzigingen bedrijfsopvolgingsregeling aangepast

Extra lastenverzwaringen dga op komst

Steens & Partners Accountants & Adviseurs

De belangrijkste laatste wijzigingen in Belastingplanpakket 2024

Wellicht snel aangifte nodig van schenking in 2023

Eindejaarstips Top 10

Uitbreiding SLIM-regeling per 1 januari 2024

Dividend- en aandelenvervreemding in 2023 of vanaf 2024?

Top 10 Prinsjesdag 2023

Voorstel nieuw box 3-stelsel met werkelijk rendement

Gaat de verhoogde vrijstelling verloren bij herroepen schenking?

Steens & Partners | Over ons

Te vergoeden belastingrente Vpb weer terug naar 8%

Fiscus verlengt soepelere opstelling sanering belastingschulden naar 1 april 2024

Advieswijzer Vakantiewoning en fiscus 2023

Steens & partners Accountancy Administratie

Geërfde schulden niet van invloed op maximum excessief lenen

Laatste oproep Belastingdienst aan niet-betalers coronabelastingschulden!

Wijziging kleineondernemingsregeling per 2025

Wijzigingen belastingen 2024, wat weten we al?

Verhuur onroerend goed met extra diensten soms btw-belast

Hogere lijfrenteaftrek vanaf 2023

Welk btw-tarief geldt voor plastic wegwerpverpakkingen?

Steens & Partners Accountants & Adviseurs

Fiscus stelt zich soepeler op bij sanering belastingschulden

Belastingdienst trekt uitstel coronabelastingschulden niet-betalers in

Vraag voor 1 oktober in EU betaalde btw terug

Advieswijzer Dga-taks lenen bij vennootschap (Wet excessief lenen) 2023

Erfpacht bij eigen woning: wat is aftrekbaar en wat niet?

Te late melding betalingsonmacht blijft geldig voor Belastingdienst

Betaling studiekosten kind soms een schenking

Voorwaarden giftenaftrek voor vrijwilligers

Belastingrente overige belastingen stijgt per 1 juli naar 6%

Waardeverandering effecten van invloed op erfbelasting?

Aanvraag SLIM-subsidie voor samenwerking en grootbedrijf tot 27 juli

Kom nu in actie bij achterstand aflossing coronabelastingschulden

Steens & Partners Accountants & Adviseurs

Sneller aflossen coronabelastingschuld scheelt invorderingsrente

Wanneer bezit u fiscaal gezien een onderneming?

Bewijslast WOZ geen wassen neus

Personeel en Salaris Steen & Partners

Hoge of lage WW-premie na omzetting in bv

Vrijstelling Vpb voor stichting en vereniging, zo werkt het

Advieswijzer Auto: zakelijk of privé? 2023

Eisen voor giften in natura aangescherpt

Wanneer bent u starter voor de NOW?

Advieswijzer Alternatieve financieringsvormen 2023

Voorkom intrekken betalingsregeling coronabelastingschulden

Voorkom belastingrente inkomsten- en vennootschapsbelasting

Steens & Partners Accountants & Adviseurs

Wanneer is rechtsvertraging vanwege corona gerechtvaardigd?

Geen belastingkorting zonder beschikking verlies uit aanmerkelijk belang

Box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement weer uitgesteld

Forfaits spaartegoeden en schulden box 3 voor 2022 bekend

Steens & partners Accountancy Administratie

Coronabelastingschulden: wat zijn uw mogelijkheden?

Forfait zonnepanelen verruimd: ook voor privéwoning ondernemer

Kindgebonden budget verhoogd

Check uw WOZ-waarde!

Ondernemers krijgen alsnog schuldenoverzicht corona

Advieswijzer Fiscale eenheid 2023

Aanvragen SLIM-subsidie in de maand maart

10,5% belastingrente Vpb voorlopig toch van de baan

Maak tijdig bezwaar bij navorderingsaanslag 2017 of eerder

Advieswijzer Fiets van de zaak 2023

Maak bezwaar tegen aanslag met box 3-heffing

Fiscus stuurt brief aan niet-bezwaarmakers box 3

Belastingdienst biedt oplossing voor knelpunt overdrachtsbelasting

Schenking gehad in 2022? Doe voor 1 maart aangifte schenkbelasting

Minder administratie rond fiets van de zaak

Andere berekening NOW door vrijwillig vertrek werknemer

Advieswijzer Personeel inlenen in 2023

Uitstel opgaaf UBD ook telefonisch mogelijk

Aftrek vrije ruimte in de inkomstenbelasting

Meer duidelijkheid over belastbaarheid laadpaal

Rentevergoeding over te veel betaalde box 3-heffing

Steens & Partners Accountants & Adviseurs

Belastingdienst: ook betalingen aan btw-vrijgestelde ondernemers opgeven

Advieswijzer Gebruikelijk loon 2023

Maximale transitievergoeding verhoogd naar € 89.000

Deadline 28 januari 2023 voor btw-melding onroerende zaken

Grens startersvrijstelling naar € 510.000

Invorderingsrente vanaf 1 januari 2023 2%

Willekeurig afschrijven mogelijk in 2023

Vast bedrag niet-aftrekbare gemengde kosten stijgt naar € 5.100

Schenken: wat zijn in 2023 de mogelijkheden?

Zorg voor tijdige en juiste administratieve verwerking werkkostenregeling

Dga: pas op pensioen bij forse lening bij uw bv

Belangrijke punten bij uw laatste btw-aangifte 2022

Hoofdelijke aansprakelijkheid fiscale eenheid voor btw reikt ver

Zonder rentenadeel geen belastingrente

Exacte rittenregistratie niet vereist bij bijtellingsregeling

Betalingen aan derden verplicht opgeven in januari 2023

Uitkeringen stijgen mee met minimumloon per 1 januari 2023

Spreid de jubelton over 2022 en 2023

Meer bijtelling voor nieuwe duurdere elektrische auto

Eindejaarstips 2022

Onderzoeksrapport rekeningrijden naar Tweede Kamer

Steens & Partners Accountants & Adviseurs

Deadline vaststelling NOW5 verlengd

Oppassen met vergoeden studiekosten kind dga

Steens & Partners Accountants & Adviseurs

Belastingplannen 2023 particulieren en box 3: akkoord Tweede Kamer

Akkoord Tweede Kamer belastingplannen 2023: ondernemers en werkgevers

Btw-aangifte betalen via iDEAL

Toch massaalbezwaarprocedure voor niet-bezwaarmakers box 3

Financiële Planning Steens & Partners

Versoepeling betalingsregeling coronaschuld digitaal aan te vragen

Grens aan aftrek periodieke giften

Lagere Aof-premie voor kleine werkgever vanaf 2023

Steens & Partners Accountants & Adviseurs

Vrije ruimte in 2023 naar 3% over fiscale loonsom van €400.000

Top 10 Eindejaartips

Vanaf 2024 twee tarieven in box 2

Verdere versoepeling aflossen belastingschuld corona

0% btw voor zonnepanelen op woningen vanaf 2023

Laatste tijdvak voor middeling is 2022-2024

Steens & Partners

Minder jubelton in 2023, afgeschaft in 2024

Subsidieadvies Steens & Partners

Soepeler regulier uitstelbeleid Belastingdienst

Laatste mogelijkheid voor opbouw FOR

Forse stijging tarief box 3

Inkomensafhankelijke combinatiekorting vervalt per 2025

Steens & partners Accountancy Administratie

Vrije ruimte werkkostenregeling verruimd

Wellicht verder uitstel van betaling fiscale coronaschulden

Zelfstandigenaftrek komende jaren fors omlaag

Volgend jaar tarief box 1 verder omlaag

Belastingvrije kilometervergoeding omhoog in 2023 én 2024

Top 10 Prinsjesdag 2022

Personeel en Salaris Steen & Partners

Voorwaarden versoepeling aflossen belastingschuld corona

Steens & partners Accountancy Administratie

Auto van de zaak vóór aanvang dienstbetrekking

Meer belasting bij schenken of erven verhuurde woning

Met terugwerkende kracht de bv in of uit?

Fusie zonder belastingheffing met ingang van 2022? Onderneem actie

Onbelaste thuiswerkvergoeding in 2023 omhoog

Afkoop deel pensioen half jaar vertraagd

Financiële Planning Steens & Partners

Vraag uiterlijk 30 september btw EU-landen terug

Wanneer moet u verrekende btw terugbetalen?

Steens & Partners

Geen aftrek voor dga die eigen boeterente bepaalt

Financiële Planning Steens & Partners

Deadline 1 september aanvraag huur- en zorgtoeslag 2021

Wat hoort er voor de overdrachtsbelasting bij een woning?

Hoe zit het met btw bij aanschaf vakantiewoning?

Forse belastingverhoging dreigt voor verhuurde woning

Steens & Partners

Goedkeuring voorkoming dubbele belasting bij rechtsherstel box 3

Btw bij korte verhuur woonruimte

Steens & partners Accountancy Administratie

Is speculeren met cryptovaluta belast?

Financiële Planning Steens & Partners

Is corona een argument voor verlenging redelijke termijn Belastingdienst?

Onbelast vergoeden verblijfskosten zonder bewijs, kan dat?

Financiële Planning Steens & Partners

Subsidieregeling Verduurzaming MKB per direct stopgezet

Kabinet wil invoering rekeningrijden vanaf 2030

Corporate Finance Steens & Partners

Advieswijzer Zonnepanelen op uw woning 2022

Aangifte of verzoek voorlopige aanslag IB 2021 vóór 1 mei

Steens & Partners

Ook uitstel van betaling mogelijk voorlopige aanslag 2022

Ook dit jaar weer belastingvrij schenken

Vraag definitieve NOW tweede periode vóór 1 april aan

Loonadvies Steens & Partners

Vanaf begin 2022 de bv in? Registreer intentie vóór 1 april

Steens & Partners Accountants & Adviseurs

Dien btw-correctie van 2021 vóór 1 april in

Corporate Finance Steens & Partners

Tarief overdrachtsbelasting vanaf 2023 naar 9 procent

Subsidieadvies Steens & Partners

Aanvraag SLIM voor het mkb tot 1 april open

Subsidieadvies

Adviseur Hoge Raad geeft nadere invulling arrest box 3

Rekenvoorschriften 2022 voor loonbelasting en premies bekend

Loon dga lager vanwege slechte financiële positie

Personeel en Salaris Steen & Partners

TVL Q1 2022 uiterlijk 31 maart 17.00 uur aanvragen

Loonadvies Steens & Partners

Dien uiterlijk 8 maart vaststellingsverzoek TVL Q2 in

Subsidieadvies

Alle bezwaarschriften box 3 toegewezen

Drempel dga-taks naar € 700.000

Steens & Partners Cookies

Grens vrijstelling overdrachtsbelasting in 2023 € 440.000

Steens & partners Accountancy Administratie

Advieswijzer Auto en fiscus 2022

NOW Q1 2022 vanaf 14 februari aanvragen

Heffing box 3 zo mogelijk vóór 2025 aangepast

Steens & Partners

Uitstel van belastingbetaling verlengd tot en met 31 maart

Subsidieadvies

Lage AWf-premie bij tijdelijke urenuitbreiding tóch mogelijk

Steens & Partners Accountantscontrole

Deadline aanvraag NOW en TVL!

Corporate Finance Steens & Partners

Uitstel van belastingbetaling: de laatste stand van zaken

Controleer uw jaarlijkse beschikking Whk-premie