010 - 456 46 77
( 17:00)
Login Loket

Kennisbank

Relevante kennis voor jou

Einde soepel beleid Belastingdienst bij schuldsanering

Stel LKV bij overgang van onderneming en contractovername veilig

Handhaving schijnzelfstandigheid in 2024 en vanaf 2025

Ministerraad akkoord met nieuwe groottecriteria van onderneming

Gemiddelde WOZ-waarde stijgt dit jaar met 2,8%

Kopen, dan slopen, dan bouwen kost 10,4% overdrachtsbelasting

Steens & partners Accountancy Administratie

Oude portaal voor zakelijke aangiften Belastingdienst sluit

Europa scherpt anti-witwasregels aan

Advieswijzer Overstappen naar een bv

Wel of geen btw over servicekosten? Nieuw beleid vanaf 2024!

Verplichte rapportage zakelijk en woon-werkverkeer werknemers vanaf 1 juli 2024

Telt schuld ondernemerswoning mee voor excessief lenen bij bv?

Gebruik auto van de zaak door meerdere werknemers, wat nu?

Steens & partners Accountancy Administratie

Advieswijzer Hybride werken

Controle plastictaks voorlopig opgeschort

Betalingen aan natuurlijke personen in januari 2024 opgeven aan Belastingdienst

In 2024 meer geld beschikbaar voor ISDE

Maximumuurprijs kinderopvangtoeslag extra verhoogd

Steens & Partners Accountants & Adviseurs

Voor 2 december 2023 aanmelden voor kleineondernemersregeling

Verplichte rapportage zakelijk en woon-werkverkeer werknemers

Bv kan vanaf 1 januari 2024 digitaal opgericht

Subsidieadvies

Werken vanuit uw woning, privépand of zakelijk?

Vennootschapsbelasting bij gesubsidieerde stichtingen

Keuze volledige belastingplicht voor culturele ANBI

Anticipeer op wijzigingen bedrijfsopvolgingsregelingen

MIA stijgt mee bij meer duurzame keuze tijdens proces

Aanpassing groottecriteria van uw onderneming

Lagere energie-investeringsaftrek (EIA) in 2024

Vraag uiterlijk 2 oktober 2023 TEK aan

Steens & partners Accountancy Administratie

Geërfde schulden niet van invloed op maximum excessief lenen

Wijzigingen belastingen 2024, wat weten we al?

SDE++ aanvragen van 5 september tot en met 5 oktober

Advieswijzer Bedrijfsoverdracht 2023

Moet u als ondernemer bepaalde transacties checken en melden?

Compensatie transitievergoeding diepslapers en afhandeling door UWV

Advieswijzer Dga-taks lenen bij vennootschap (Wet excessief lenen) 2023

Te late melding betalingsonmacht blijft geldig voor Belastingdienst

Kabinetsplannen met betrekking tot zelfstandigen

Gevolgen voor giften bij intrekking anbi-status

Verplichte rekenrente pensioen en lijfrente eigen bv blijft 4%

Elektriciteit vergoeden voor auto van de zaak

Bewijslast WOZ geen wassen neus

Advieswijzer Auto: zakelijk of privé? 2023

Advieswijzer Zakendoen met uw eigen bv 2023

Extra klimaatmaatregelen: reductie CO2-uitstoot

BMKB-regeling met vier jaar verlengd

Europese Commissie keurt TEK-regeling goed

Subsidie energieadviseur weer aan te vragen

Advieswijzer Belasting over overwerk, bonussen en andere extra’s

Financiële Planning Steens & Partners

Urencriterium is serieuze zaak!

Voorschot TEK gedaald naar 35%, start op 21 maart

Subsidie CO2-besparing meer gericht op mkb

Dien uiterlijk 31 maart mededeling realisatie WBSO 2022 in

Kijk berekening (jeugd-)LIV en LKV 2022 goed na

Forfait zonnepanelen verruimd: ook voor privéwoning ondernemer

Kabinet stelt € 8 miljard beschikbaar voor beperken CO2-uitstoot

Check uw WOZ-waarde!

Ondernemers krijgen alsnog schuldenoverzicht corona

Tegemoetkoming in energie aanvragen vanaf 21 maart

Akkoord over Wet bescherming klokkenluiders

Wetsvoorstel invoering wettelijk minimumuurloon aangenomen

Voorschot TEK-subsidie verlaagd naar 50%

Is schadevergoeding bij een bedrijfsongeval belast?

Nieuwe milieu- en energielijst beschikbaar

Meer subsidie emissieloze vrachtautos en bouwmachines

Overzicht steunmaatregelen energie

Willekeurig afschrijven mogelijk in 2023

Vast bedrag niet-aftrekbare gemengde kosten stijgt naar € 5.100

Ook dit jaar subsidie aanschaf elektrische personenauto

Top 10-wijzigingen 2023 voor werkgever en dga

Steens & Partners Accountants & Adviseurs

Andere rechtsvorm niet van invloed op LIV

Exacte rittenregistratie niet vereist bij bijtellingsregeling

Denk na over uw bedrijfsopvolging

Hoofdlijnen Tegemoetkoming Energiekosten bekend

Steens & Partners Accountants & Adviseurs

Brexitkosten? Extra tijd voor aanvragen BAR

Subsidie coronabanen weer aan te vragen

Aantal gewerkte uren niet meer bepalend voor toeslag kinderopvang

Versoepeling TEK: energiekosten verlaagd naar 7% van omzet

Verlaagde accijnzen brandstoffen ook in 2023

Extra lastenverlichting voor mkb

Wie komen er in aanmerking voor de TEK?

Steens & partners Accountancy Administratie

Compensatie voor schade Brexit vanaf 1 november aanvragen

Financiële Planning Steens & Partners

Versoepeling betalingsregeling coronaschuld digitaal aan te vragen

Vragen en antwoorden over 0% btw op zonnepanelen

Datum vaststelling TVL starters verlengd

Extra subsidie voor energiebesparende maatregelen

Subsidie afgelaste evenementen begin 2022 nu aanvragen

Saldering terug geleverde elektriciteit zonnepanelen op jaarbasis

Voorwaarden tegemoetkoming energiekosten (TEK) bekend

Verdere versoepeling aflossen belastingschuld corona

0% btw voor zonnepanelen op woningen vanaf 2023

Subsidieadvies Steens & Partners

Soepeler regulier uitstelbeleid Belastingdienst

TEK: financiële steun voor energie-intensief mkb

Top 10 Prinsjesdag 2022

Invoering UBO-register vertraagd

Steens & Partners

Advieswijzer Overstappen naar een bv? 2022

Dga, wanneer is een lening bij uw bv (on)zakelijk?

Houd deadlines TVL in de gaten

Advieswijzer Echtscheiding en uw bedrijf 2022

Alleen btw-aangifte bepalend voor omzetverlies TVL

Steens & Partners Loon

Toch TVL bij switch bedrijfsactiviteit

Kabinet compenseert hoge energieprijzen

Steens & Partners | Over ons

Schenkingsvrijstelling eigen woning in 2023 al omlaag

Voldoen aan urencriterium is vereiste voor Tozo

STAP-budget voor scholing vanaf 1 maart 2022

Loonadvies Steens & Partners

RVO gestart met vaststellen TVL Q2 2021

TVL Q4 2021 aanvragen vanaf 20 december

Subsidieadvies

Voorlopige aanslag 2022: optimale verdeling aftrekposten

Steens & Partners

Deadline vaststellingsverzoek TVL tweede kwartaal 2021 verlengd