010 - 456 46 77
( 17:00)
Login Loket
Financiële Planning Steens & Partners

Subsidieregeling Verduurzaming MKB per direct stopgezet

De SVM, de subsidieregeling voor het mkb voor advies en ondersteuning bij het nemen van energiebesparende maatregelen, is stopgezet in zijn huidige vorm. Er blijkt sprake te zijn van sjoemelende adviseurs die de mkb-ondernemer niet of op een niet correcte wijze adviseerden.

Klachten van het mkb

Ondernemers in het mkb die energie willen besparen, konden vanaf 1 oktober 2021 de SVM aanvragen voor onder meer noodzakelijke advieskosten, zoals voor financiering. Deze subsidie zou lopen tot en met 30 september 2022, maar is nu per direct dus stopgezet.

De laatste tijd kwamen er klachten binnen bij de RVO over onder meer kwalitatief slechte of misleidende adviezen en over adviseurs die zich voordeden als RVO-medewerkers.

Lopende zaken

De mkb-ondernemer die reeds kosten heeft gemaakt, kan nog wel een subsidieverzoek indienen. Ook worden lopende aanvragen afgehandeld.

Nieuw leven inblazen

Het kabinet wil de regeling graag weer opstarten, echter gaat zij eerst bekijken welke strengere eisen er gesteld moeten worden aan de adviseurs en aan de adviezen en ondersteuning. Zodra er meer bekend is, zullen wij u hierover informeren.