010 - 456 46 77
( 17:00)
Login Loket

Loon dga lager vanwege slechte financiële positie

Als dga bent u verplicht een gebruikelijk loon vanuit uw bv te genieten. Is de financiële positie van uw bv slecht? Dan kan dit gebruikelijk loon ook lager worden vastgesteld.

Gebruikelijk loon

Het gebruikelijk loon bedraagt in 2022 volgens de wet het hoogste bedrag van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, of
  • het loon van de meest verdienende werknemer van de bv, of
  • € 48.000.

Onder bepaalde voorwaarden kan het gebruikelijk loon lager worden vastgesteld.

Let op!
De bewijslast van een lager gebruikelijk loon ligt bij u.

Coronacrisis

In 2020 en 2021 gold een tijdelijke regeling waarbij u het gebruikelijk loon lager kon vaststellen als er sprake was van een omzetdaling van minimaal 30%. Er zijn op dit moment nog geen aanwijzingen dat deze regeling in 2022 terugkeert.

Slechte financiële positie

Dat betekent echter niet dat u nu geen mogelijkheden heeft om uw loon lager vast te stellen als uw financiële positie, al dan niet door de coronacrisis, slecht is. U kunt als dga uw loon namelijk lager vaststellen als sprake is van een slechte financiële positie en u genoegen neemt met een lager loon om de continuïteit van uw onderneming te waarborgen.

Let op! De Belastingdienst gaat over het algemeen niet zonder meer akkoord met een lager loon, ook niet in het geval van een slechte financiële positie.

Wanneer niet?

De Belastingdienst gaat in ieder geval niet akkoord met een lager loon als uw onderneming de facturen gewoon nog steeds kan betalen. De Belastingdienst gaat ook niet akkoord als uw onderneming de facturen niet meer kan betalen als dit (mede) komt door het uitkeren van dividend, het door de dga lenen van geld van de bv of op andere wijze onttrekken van gelden aan de bv.