010 - 456 46 77
( 17:00)
Login Loket
Steens & Partners

Nieuw maximumbedrag transitievergoeding 2022

De maximale transitievergoeding wordt per 1 januari 2022 verhoogd van € 84.000 naar € 86.000. Heeft een werknemer over 12 maanden een hoger loon dan dit bedrag, dan telt het hogere loon.

Wanneer moet u een transitievergoeding betalen?

Is sprake van een beëindiging van het dienstverband op initiatief van u als werkgever -en soms op initiatief van de werknemer-, dan bent u de betreffende werknemer een transitievergoeding verschuldigd. Denk aan het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, het opzeggen van de arbeidsovereenkomst na een verkregen ontslagvergunning van het UWV of aan een ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter. Als sprake is van een ontbindingsverzoek waarbij de werknemer het initiatief heeft genomen, dan geldt dat er alleen sprake is van een transitievergoeding als de kantonrechter tot het oordeel komt dat sprake is van ernstige verwijtbaarheid aan de kant van de werkgever, wat niet snel wordt aangenomen.

Jaarlijkse aanpassing maximumtransitievergoeding

Die transitievergoeding kent een maximale vergoeding die jaarlijks aangepast wordt aan de hand van de ontwikkeling van de marktcontractlonen. Deze wordt geraamd op 2,2%.

Momenteel is het maximale bedrag dat aan transitievergoeding betaald moet worden € 84.000. Bij verhoging met 2,2% resulteert dit in een bedrag van € 85.848. Dit bedrag wordt afgerond op het naaste veelvoud van € 1.000.

Met de onderhavige regeling wordt daarom met ingang van 1 januari 2022 het bedrag van € 84.000 verhoogd naar € 86.000. Het moet gaan om een netto dienstverband. Is de werknemer er enige tijd tussenuit geweest dan tellen die maanden niet mee voor het recht op een transitievergoeding.

Let op!
Overigens blijft gelden dat als de werknemer over twaalf maanden een loon heeft dat hoger is dan dat maximumbedrag, het hogere loon als maximum geldt.

Voorbeeld

Stel een werknemer is 55 jaar oud en 33 jaar in dienst met als laatste functie financieel directeur. Hij verdient € 12.000 bruto inclusief vakantiebijslag per maand. Stel dat hij in 2022 wordt ontslagen. Hoe hoog is dan zijn transitievergoeding?

De berekening gaat als volgt: 33 x (1/3 x € 12.000) = € 132.000

Dit is hoger dan de maximale transitievergoeding van € 86.000 die voor 2022 geldt en ook hoger dan zijn jaarsalaris dat € 120.000 bruto bedraagt. Om die reden heeft hij recht op € 120.000 bruto aan transitievergoeding dat gelijkstaat aan zijn maximale jaarsalaris.