010 - 456 46 77
( 17:00)
Login Loket

Ondernemer kan bedrijfsadres bij KvK afschermen bij dreiging

Het kabinet wil bedrijven de mogelijkheid bieden het bezoekadres van het bedrijf af te schermen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook het privéadres van mensen die door hun beroep aan waarschijnlijke dreiging blootstaan, zou afgeschermd moeten kunnen worden. Om dit te bereiken, wordt de wet aangepast.

Afschermen bij bedreiging

Het bezoekadres van een bedrijf of rechtspersoon kan worden afgeschermd als dat nodig is voor de veiligheid van een persoon. Dat geldt ook als het betreffende adres geen woonadres is.

Preventieve afscherming

Mensen die door hun beroep blootstaan aan waarschijnlijke dreiging, zoals bijvoorbeeld journalisten, kunnen alleen hun woonadres in het Handelsregister laten afschermen. Voor deze preventieve afscherming moeten beroepsorganisaties afspraken maken met de KvK. Deze preventieve afscherming kan niet bij een bv of nv.

Niet wachten met invoering

Het kabinet wil overigens niet langer wachten met invoering van de wijziging dan nodig. Hoewel de wetswijziging nog in de maak is, is de KvK daarom gevraagd de wijziging in praktijk nu al toe te passen.

Let op!
De beoogde ingangsdatum is 1 oktober 2022. Het parlement moet dan ook nog met het wetsvoorstel akkoord gaan.