Financiële planning

Heeft u zorgen over uw pensioen of in bredere zin de ontwikkeling van uw vermogenspositie en heeft u de behoefte om diverse scenario's te laten doorrekenen?

Eén van de adviesdiensten binnen Steens & Partners is financiële planning. Met behulp van een praktische applicatie voor financiële planningen helpen wij u bij het opstellen van efficiënte, transparante maar ook -wanneer nodig- diepgaande financiële analyses.
U krijgt hierdoor optimaal inzicht in de haalbaarheid van uw financiële wensen en doelstellingen. Ontwikkeld voor en vanuit de praktijk!

 

Onze aanpak van uw financiële planning kenmerkt zich niet door lijvige rapportages maar door korte en bondige overzichten vergezeld van een heldere analyse, die op elk gewenst moment aan gewijzigde omstandigheden kunnen worden aangepast.

 

Voor een integraal overzicht van de financiële en fiscale planning (inkomen, uitgaven en vermogen) maken wij gebruik van geavanceerde software. Klik op de onderstaande link om een voorbeeld te zien van de output van één van onze financiële planningen.


Graag laten wij u kennismaken met deze financiële dienst, die u inzicht kan geven of uw vermogen voldoende is om uw gewenst bestedingspatroon te continueren of dat er andere keuzes gewenst zijn. Neem contact op met uw relatiebeheerder voor de mogelijkheden of met Pim van Lieshout of Pim de Goede van ons kantoor.

 

Onderstaand voorbeeld is gebaseerd op een fictieve casus.

[startposities BV en privé]

[voorbeeld financiële planning]

[scenario huidige situatie]