010 - 456 46 77
( 17:00)
Login Loket

Advieswijzer Werkkostenregeling 2022

De vrije ruimte in de werkkostenregeling bedraagt dit jaar 1,7% tot een loonsom van € 400.000 en 1,18% over het meerdere. Tot dit bedrag kunt u uw personeel onbelast allerlei zaken vergoeden en verstrekken, zoals het bekende kerstpakket, terwijl ook u als werkgever geen belasting betaalt zolang u binnen de vrije ruimte blijft. Gebruik de vrije ruimte nog dit jaar, want ongebruikte vrije ruimte kunt u niet doorschuiven naar 2023. In deze advieswijzer leest u wat er onder de werkkostenregeling valt, wat de uitzonderingen zijn en hoe u optimaal de vrije ruimte van de werkkostenregeling benut.