Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Steens & Partners is zich bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en wil daaraan een wezenlijke bijdrage leveren. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is dan ook sinds enige tijd vast onderdeel van de bedrijfsvoering van Steens & Partners.

MVO richt zich op een balans tussen drie basisprincipes: People, Planet en Profit. De bedrijfsvoering van Steens & Partners is gericht op evenwicht tussen financiële aspecten en sociale en ecologische effecten.

People

People heeft betrekking op het menselijke aspect binnen de bedrijfsvoering ten opzichte van mensen, zowel binnen als buiten de onderneming. Dit komt bij Steens & Partners onder andere als volgt tot uiting:

 • Giften aan algemeen nut beogende instellingen, in het bijzonder aan:
  Rotary Club Groot Bilthoven  

  www.act-now2015.nl    

  Alpe d'Huzes

  www.opgevenisgeenoptie.nl 

 • Sponsoring van sportverenigingen VV Groote LindtCKV Albatros, HCC Hockey Club Capelle en VV Schelluinen
 • Sponsoring van de Kunsthal en Het Ronald McDonald Huis Rotterdam
 • Goede opleidingsmogelijkheden en ontwikkelingsmogelijkheden voor het personeel
 • Werkfruit & fitness voor het personeel
 • Deelname aan de Participatiewet
 • Gelijke kansen voor mannen en vrouwen op de werkvloer

Planet

Planet vertegenwoordigt het milieu en de natuur. De betrokkenheid van Steens & Partners met het milieu en de natuur kan als volgt worden weergegeven:

 • Digitalisering dossiers (minder papierverbruik)
 • Aparte inzameling/verwerking papier
 • Zuinige auto’s. Ons leasewagenpark bestaat inmiddels voor 84,6% uit auto’s met een lage of zeer lage CO2 uitstoot (14% en 20% bijtelling) en vervanging naar auto’s met een lage uitstoot word gestimuleerd.
 • Energiebesparing (slaapstand apparatuur en volledig uitzetten apparatuur, verlichting en luchtverversing na werktijd)

Profit

De verwachte winst van maatschappelijk verantwoord ondernemen bestaat uit een positieve werksfeer en meer werkvreugde binnen ons kantoor. Dat leidt tot een grotere betrokkenheid van onze medewerkers en cliënten, een lager risicoprofiel en een duurzaam rendement.